Meeskond

Anto Kasak


kasak
Anto Kasak
vandeadvokaat, partner
anto@kasak.ee

Anto on lõpetanud Tartu Ülikooli 2000. aastal. Temal on magister iuris teaduskraad ning ta kuulub Eesti Advokatuuri alates 2001. a.
Advokaadibüroo Kasak & Missik kollektiivi on Anto kuulunud alates 2002. a.

Anto on Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna pankrotiõiguse lektor. Anto on alates 1984. a. tegelenud malega. Anto on Eesti Autospordi Liidu appellatsioonikomisjoni liige. Anto huvialadeks on veel tennis, piljard, väitlus ja jalgpall.

Mart Missik


missik
Mart Missik
vandeadvokaat, partner
mart.missik@olaw.ee

Vandeadvokaat Mart Missik on lõpetanud Tartu Ülikooli 1993. aastal. Mart on töötanud aastatel 1993-1994 AS Varova juristina, alates 1995. a Advokaadibüroos Kasak & Missik. Mardile meeldib reisimine, sulg- ja korvpall.

Mart on Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi liige alates 2003. a ning Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjoni liige alates 2002. a. Mart on olnud 4 aastat Eesti Advokatuuri Aukohtu liige.

Andres Gorkin


gorkin
Andres Gorkin
nõunik
andres.gorkin@gmail.com

Andres Gorkin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1978. aastal. Andres oli Eesti Advokatuuri liige aastatel 1992-2012. Andres on töötanud Advokaadibüroos Kasak & Missik vandeadvokaadina selle asutamisest alates.
Käesoleval ajal on Andres Advokaadibüroo Kasak & Missik nõunik.

Rein Kiviloo


kiviloo
Rein Kiviloo
nõunik
reinkiviloo@gmail.com

Rein Kiviloo on lõpetanud Tartu Ülikooli õigus-teaduskonna 1976. aastal. Rein oli Eesti Advokatuuri liige aastatel 1993-2014, Advokaadibüroos Kasak & Missik on Rein töötanud selle asutamisest alates. Käesoleval ajal on Rein Advokaadibüroo Kasak & Missik nõunik.

Rein on Eesti Kohtunike Ühingu auliige alates 17.11.1995. Varasemalt on Rein olnud kohtunik aastatel 1976 kuni 1993, sealhulgas Eesti Vabariigi Ülemkohtus, advokatuuri peasekretär, Eesti Advokatuuri teadus-metoodikakomisjoni esimees, Eesti Juristide Liidu volikogu liige, Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liige ning Kriminaalmenetluse seadustiku ekspertgrupi liige. Rein on tegutsenud õppejõuna Concordia Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Kõrgkoolis 1. Stuudium.

Rein tegeleb aktiivselt tennisega, teda huvitab kirjandus ning reisimine.

Erik Lepikson


lepikson
Erik Lepikson
vandeadvokaat
erik@kasak.ee

Erik on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe 2010. a. ja töötanud Advokaadibüroos Kasak & Missik alates 2006. a. Eriku peamised tegevusvaldkonnad on eelkõige ühinguõigus, lepinguõigus, pankrotiõigus, kindlustusõigus ning tsiviil- ja vahekohtumenetlused.

Erik on Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees ning mitmekordne Eesti meister rallispordis. Veel meeldib Erikule tehnoloogia, rattasõit, male ja fotograafia.

Erik on Eesti Advokatuuri liige alates 2011. a.